Voorwaarden 14 dagen bedenktermijn

A. Koper mag de koop van de Occasion binnen 14 dagen na ontvangst ongedaan maken (herroepen). Koper hoeft daarvoor geen reden op te geven. Retourkosten komen voor rekening van koper.

B. Koper kan de koop herroepen door middel van het modelformulier. Koper kan het ingevulde formulier dan per e-mail zenden aan info@autohuyszweekhorst.nl. Koper kan ook gewoon een e-mail sturen naar dat adres, waarin Koper heel duidelijk aangeeft dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

C. Binnen 14 dagen nadat Koper de koop ongedaan heeft gemaakt, brengt Koper de Occasion op een werkdag terug naar een Autohuys Zweekhorst vestiging in Nederland. Koper en Autohuys Zweekhorst maken daarvoor dan een afspraak.

D. Koper mag de Occasion vanzelfsprekend uitproberen. Daarvoor mag Koper maximaal 500 kilometer met de Occasion rijden. Als de Occasion tussen aflevering aan Koper en retourkomst bij Autohuys Zweekhorst meer kilometers heeft gereden, betaalt Koper aan Autohuys Zweekhorst de volgende waardevermindering:

(i) Heeft de Occasion bij terugkomst meer dan 500 kilometer gereden, dan vergoedt Koper aan Autohuys Zweekhorst een vast bedrag van € 0,25 per kilometer die is gereden vanaf het moment dat de Occasion bij Koper is afgeleverd, plus € 150 poets- en schoonmaakkosten.

(ii) Als de Occasion bij terugkomst meer dan 1000 kilometer heeft gereden, betaalt Koper aan Autohuys Zweekhorst € 0,25 per gereden kilometer vanaf het moment dat de Occasion bij Koper is afgeleverd, plus eenmalig EUR 150 poets- en schoonmaakkosten. Maar is de werkelijke waardevermindering van de Occasion hoger, dan betaalt Koper de werkelijke waardevermindering aan Autohuys Zweekhorst, plus eenmalig EUR 150 poets- en schoonmaakkosten.

E. De Occasion moet zich bij de teruggave nog in exact dezelfde staat bevinden als bij aflevering (met uitzondering van het kilometrage). Daarmee wordt bedoeld: compleet, in dezelfde technische staat en geen extra schades aan exterieur en interieur. Als dat niet gebeurt, betaalt Koper de waardevermindering aan Autohuys Zweekhorst.

F. Als de Occasion bij teruggave minder brandstof bevat dan bij de aflevering, betaalt Koper aan Autohuys Zweekhorst het verschil.

G. Na herroeping en aflevering van de Occasion krijgt Koper het door hem/haar betaalde bedrag binnen 14 dagen terug van Autohuys Zweekhorst. Terugbetaling vindt dan plaats op de bankrekening van Koper en daarvoor levert Koper bij Autohuys Zweekhorst een kopie aan van zijn/haar bankpas.

H. Koper zegt zelf alle verzekeringen voor de Occasion op.

I. Als Koper de Occasion heeft gefinancierd bij een derde, handelt Koper die financiering (met bijbehorende pandrecht) zelf af. Koper draagt de Occasion weer aan Autohuys Zweekhorst over zonder dat iemand anders een recht heeft op die Occasion. Als Autohuys Zweekhorst daarom vraagt, levert Koper daar bewijs van.

J. Koper blijft volledig verantwoordelijk voor alle verplichtingen en/of aansprakelijkheden die verband houden met de Occasion of het gebruik daarvan gedurende de periode dat de Occasion in het bezit van Koper was.

K. Indien Koper bedragen aan Autohuys Zweekhorst verschuldigd is, mag Autohuys Zweekhorst die verrekenen met bedragen die Koper van Autohuys Zweekhorst terugkrijgt.

Download hier het modelformulier voor ontbinding / herroeping.